11 marca 2018

Jak zrobić pasty z efektem rdzy i patyny? / How to make rusty paste and patina paste?

Witajcie :)

Jak zrobić pasty z efektem rdzy i patyny? 
To bardzo proste! Wystarczy zmieszać pastę pumeks od Renesansu
 z proszkami Magical Shakers od Lindy's Gang!


Hello :)

 How to make rusty paste and patina paste?
It is very easy! Just mix the pumice paste from the Renaissance 
with Magical Shakers from Lindy's Gang!
Efekty mojego eksperymentu zobaczycie na video tutorialu :)
The effects of my experiment can be seen on the video tutorial :)
 


 


Pozdrawiam :) / Hugs :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz